cartro solid i contracolats

Normativa

CARTRÓ SÒLID I CONTRACOLATS
Treballem amb una àmplia varietat de gramatges per adaptar-nos al màxim a les expectatives del client. Podem servir tant en fulles com en bobines.

Oferim també la possibilitat de treballar amb material del client. Utilitzem materials reciclats i reciclables, aconseguint així un producte final 100% reciclable que entra en concordança amb les necessitats de sostenibilitat que viu avui el mercat de l’envàs i l’embalatge.
BOBINES
Gramatges
des de 250 a 1200 gr/m2

Amplades
segons necessitat client i fins un
màxim de 1400 mm
FULLES
Gramatges
des de 250 a 1200 gr/m2

Amplades
segons necessitat client i fins un
màxim de 1400 mm

Llargaries
màxim de 1300 mm
Bona part de la nostra fabricació es destina a l’embalatge d’alimentació i com a tal disposem dels corresponents certificats que compleixen la normativa aplicable.
UE 1935/2004 sobre materials en contacte amb aliments.
UE 2023/2006 sobre bones pràctiques de fabricació.
UE 10/2011 sobre materials plàstics en contacte amb aliments.
Llei 18/2009 de salut pública
Ctra. C1414 km 1,8
08292 Esparreguera (Barcelona)
T. 93 777 13 87
info@envastub.com